Boris Novak, Posta Slovenije General Manager 


Client: Posta Slovenije
Agency: Zadrga d.o.o.     
Leto izvedbe: 2018